JUDr.
Martin Zbořil

JUDr.Martin Zbořil

Vzdělání
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
Juristische Fakultät der Technischen Universität, Dresden 2006-2007
Botschaft der Tschechischen Republik zu Berlin, 2007
Université Stendhal Grenoble 3, 2007
Právnická fakulta University Karlovy, 2017

Odborné zaměření
Poradenství pro veřejný sektor
Právní služby pro podnikatele

Jazykové znalosti
Němčina („Zentrale Oberstufenprüfung“ stupeň C2; úroveň rodilého mluvčího).
Angličtina

O mně
Jsem advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Srch, Zbořil & partneři. Ve své praxi se zaměřuji na občanské a obchodní právo. K mé specializaci patří právo nemovitostní (zejména sepis a revize kupní, zástavní či nájemní smlouvy), a to včetně související právní pomoci tzv. na klíč, tj. úschova peněžních prostředků a ověření podpisů účastníků. Mimoto vám mohu pomoci s analýzou, sepisem či revizí smluv, zejména pak v oblasti autorskoprávní či obchodní. Zaměřuji se také na pomoc korporátní klientele v souvislosti s jejich interními statusovými dokumenty (společenské smlouvy, stanovy apod.). Díky svým mnohaletým zkušenostem a praxi jsem také schopen náležitě hájit vaše práva před soudy či jinými orgány, a to nejen v rovině práva civilního, ale i trestního. Vzhledem k mé zahraniční praxi vám mohu poskytnout služby i v německém jazyce. Jsem držitelem nejvyšší jazykové zkoušky „Zentrale Oberstufenprüfung“ (stupeň C2; úroveň rodilého mluvčího). S klienty rád spolupracuji na přátelské a uvolněné úrovni, vždy pak s náležitou péčí a svědomitostí.