Poradenství pro veřejný sektor

Poskytujeme právní poradenství veřejnému sektoru na všech úrovních, od místní samosprávami, přes orgány státní správy v rovině obcí a krajů až po subjekty státní správy na centrální úrovni. Mimoto se zaměřujeme též na další příbuzná sektorová odvětví (jako je zemědělství či energetika). Příklad okruhů poskytovaných služeb:

  • Poradenství při realizaci komplexních projektů
  • Poradenství a zastupování v souvislosti s veřejnou podporou
  • Poradenství a zastupování ve sporech v souvislosti s postupy dle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • Poradenství v souvislosti s Registrem smluv
  • Poradenství a podpora orgánům územně samosprávných celků v souvislosti s projednáním vztahů a projektů podle zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze
  • Poradenství v souvislosti s legislativním procesem
  • Tvorba analýz a stanovisek k připravované nebo existující právní úpravě
  • Monitoring legislativy
  • Příprava vnitřních předpisů a interních metodik
  • Poradenství a zastupování ve správních řízeních a poradenství a zastupování v soudním řízení správním, popřípadě i poradenství v oblasti ústavního práva a zastupování před Ústavním soudem

Rychlý kontakt

Tel: +420 777 536 675

|

E-mail: kancelar@aksz.cz