Zastupování před soudy a jinými orgány

Poskytujeme právní služby spočívající v zastupování klientů před soudy a dalšími orgány, které jsou nadány pravomocí rozhodovat v daných sporech:

  • Zastupování klientů před civilními a správními soudy
  • Zastupování klientů před správními orgány – přestupky, stavební řízení apod.
  • Zastupování klientů před jinými subjekty např. mediátor, rozhodce apod.

Rychlý kontakt

Tel: +420 777 536 675

|

E-mail: kancelar@aksz.cz